Jak na to - vrácení

 

  • v dohodnutý termín - den, hodina, místo - / zapsáno v Nájemní smlouvě /, dovezete nebo si přijedeme pro pronajímané předměty
  • při převzetí budou pronajímané předměty zkontrolovány
  • pokud nebudou zjištěna žádná poškození pronajímaných předmětů, bude Vám vrácena vratná záloha (výměnou za příjmový doklad) potvrzená výdajovým dokladem
  • při zjištění závad se bude postupovat podle Nájemního řádu, Ceníku náhrad a bude sepsán Protokol náhrady za nevrácené či poškozené předměty nájmu                                                                            .. ale věříme, že těchto postupů nebude zapotřebí